Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

40 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Κόνιτσας

Από την Παρασκευή 28-7-2017 στις 10:00 το πρωί έως την Τρίτη 8-8-2017 στις 12:00 το μεσημέρι, θα λειτουργεί στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονική πύλη για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας στους Δήμους και σε υπηρεσίες Α' Υποδοχής Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών ροών.
Ο Δήμος Κόνιτσας συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α' ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ - Β' ΚΥΚΛΟΣ».
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης για σαράντα (40) θέσεις διάφορων ειδικοτήτων.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της 9/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στο ως άνω πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης Νούμερο 9/2017.
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ διακιούχοι του Κοινωνκού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) .
Επισημαίνεται ότι: υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 Ιωαννίνων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 8-8-2017 έχουν μόνο :
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑΜΕΑ του Οργανισμού και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑΜΕΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό του 2016 .
 4. Την ηλικία .
 5. Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
 6. Η αναπηρία του υποψηφίου ωφελούμενου με ποσοστό 50% και άνω.
 7. Ο αριθμός εξαρτημένων τέκνων ΑΜΕΑ ανηλίκων ή και ενηλίκων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Εντοπιότητα
 9. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΙΝΑΙ :

A/A
Aρ.Θέσεων
 Κατηγορία    Εκπαίδευσης
Ειδικότητα
01
4
ΔΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
02
1
ΔΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
03
6
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
04
3
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
05
2
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
06
2
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
07
2
ΠΕ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
08
2
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
09
1
ΠΕ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10
2
ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
11
2
ΠΕ /ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
12
2
ΠΕ /ΤΕ
       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
13
2
ΔΕ
       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
14
8
ΥΕ
       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15
1
ΔΕ
       OΙΚΟΔΟΜΩΝ

Οι άνεργοι του Δήμου μας που δεν έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ ή στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου τις εργάσιμες πρωινές ώρες για την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων .

Η Ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μόνο για μια από τις ως άνω θέσεις και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς.

Πηγή: www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου