Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Το ψήφισμα των Αλιέων από την ημερίδα της Κόνιτσας

Την 24/5/2015 ο Α.Σ.Ε.Α.Κόνιτσας, ο Α.Σ.Ε.Α.Ιωαννίνων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Fly Fishing & Προστασίας Αγριας Πέστροφας "ΑΣΤΡΑΙΟΣ" συνδιοργάνωσαν με τον Δήμο Κόνιτσας Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο "ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΟΥΣ -ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ.

Παραθέτουμε το ψήφισμα της Επιστημονικής Ημερίδας που υπογράφηκε από 74 παρευρεθέντες.

Επειδή σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε ότι το ψήφισμα αρνήθηκε να υπογράψει κάτοικος της Κόνιτσας διαφωνώντας με την πρότασή μας για θέσπιση ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών υδάτων .

ΨΗΦΙΣΜΑ
Των συμμετασχόντων στην Επιστημονική Ημερίδα με Θέμα “ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΟΥΣ – ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ” που συνδιοργανώθηκε την 24/5/2015 στην Κόνιτσα από τον Δήμο Κόνιτσας, τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κόνιτσας, τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Fly Fishing & Προστασίας Άγριας Πέστροφας “ΑΣΤΡΑΙΟΣ”

Ο/η παρακάτω υπογραφόμεν..... δηλώνω ότι συμφωνώ με τα κοινά αιτήματα των προαναφερθέντων Συλλόγων Ερασιτεχνικής Αλιείας όπως αυτά ακριβώς διατυπώνονται παρακάτω και εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα τα Δ.Σ.των Συλλόγων αυτών, όπως προβούν στις δέουσες νόμιμες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ικανοποίησή τους:

ΑΙΤΗΜΑ 1ο
Ζητούμε την απάλειψη της -αν μη τι άλλο- περίεργης διάταξης με το υψομετρικό όριο των 500μ. και, αντί αυτού, τον ορισμό ως υπευθύνων αστυνόμευσης των ποταμών και λιμνών των Δασικών Υπηρεσιών ανεξαρτήτως υψομέτρου.

ΑΙΤΗΜΑ 2ο
Ζητούμε την ανάθεση στους Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών – με τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ , όπως άλλωστε έγινε και με τα δασικά προϊόντα – ολοκληρωμένων καθηκόντων φύλαξης των υδάτινων συστημάτων (ποταμών & λιμνών) ανεξαρτήτως υψομέτρου.
Τονίζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε όσα ακούγονται για κατάργηση της Θηροφυλακής.

ΑΙΤΗΜΑ 3ο
Ζητούμε την ανάθεση στους φύλακες των Φορέων Διαχείρισης –εφόσον οριστικοποιηθεί η συνέχιση της λειτουργίας τους- ουσιαστικών καθηκόντων φύλαξης σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία .

ΑΙΤΗΜΑ 4ο
Τη θέσπιση υποχρεωτικής Ατομικής Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις άδειες κυνηγίου. Τα έσοδα από την έκδοση αυτών των αδειών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη και ανάδειξη των υδάτινων συστημάτων και των ιχθυοπληθυσμών τους. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η αστυνόμευση και η τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΑΙΤΗΜΑ 5ο
Τη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου των υδάτινων συστημάτων – συμπεριλαμβάνοντας την όχθη και τον αιγιαλό τους. Η εν λόγω υπηρεσία με τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων στα υδάτινα αυτά συστήματα θα αποστέλλει τα πορίσματα και στοιχεία των ελέγχων αυτών απευθείας στα αρμόδια Υπουργεία, στις Δικαστικές Αρχές, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία ή αρχή κρίνει αυτή σκόπιμο, με υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων αυτών ανά μήνα και στους τρείς προαναφερθέντες Συλλόγους.

ΑΙΤΗΜΑ 6ο
Ζητούμε τη δραστηριοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια της αστυνόμευσης των περιοχών αυτών και την άμεση επέμβασή της σε περιπτώσεις που θα αιτείται η συνδρομή της από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στη φύλαξη φορείς.
Aκολουθούν εβδομήντα τέσσερις (74) υπογραφές

Πηγή : www.e-konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου