Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

24 θέσεις στο 5μηνο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για το Δήμο Κόνιτσας

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Μεγάλη Δευτέρα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις  27  Απριλίου  και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό του Οργανισμού www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Δικαίωμα υποβολής
 Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν:
 *  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ1,
 *  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 *  εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 *  άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους,
 *  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Οι θέσεις εργασίας και η κατανομή στο Δήμο Κόνιτσας:(24)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ') 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΦΥΛΑΚΕΣ 1
Όλες οι πληροφορίες στον ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
• Πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2651370310, 2651370312
• Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2651370322

Πηγή : e-konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου