Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση για την ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Κόνιτσας

Επειδή θεωρούμε απολύτως σκόπιμη και απαραίτητη την ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της ρύθμισης των οφειλών τους προς τον Δήμο Κόνιτσας και επειδή κατόπιν σχετικής πληροφόρησης από τους αρμόδιους φορείς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση για τη ρύθμιση οφειλών, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 για τη ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 31/10/2014 με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και σημαντική μείωση των προσαυξήσεων ως εξής:
Α. Όσες βεβαιώθηκαν έως 31/12/2009:

1. Εφάπαξ χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και με έκπτωση 10%.
2. Έως 24 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 150,00 ευρώ (χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής).

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις.

Β. Όσες βεβαιώθηκαν από 01/01/2010:

1. Εφάπαξ, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

2.
- Οφειλές έως 5.000,00 ευρώ, έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων.
- Οφειλές από 5.001,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ, έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων.
- Οφειλές από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ, έως 72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων.
- Οφειλές από 20.001,00 ευρώ και άνω, έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 100,00 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8,15% (0,15% επιτόκιο Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον οκτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως).

Η καθυστέρηση μιας δόσης επιβαρύνεται με 15% προσαύξηση.

Η ρύθμιση χάνεται εάν:

- Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς.
- Καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.
- Δεν υποβληθούν οι δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.
- Έχουν υποβληθεί αναληθή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί η ρύθμιση.
- Οι οφειλέτες δεν είναι ενήμεροι από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση και μετά.


Εξαιρούνται της ρύθμισης δόσεων τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής , τα οποία όμως μπορούν να εξοφληθούν με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 28/11/2014 στην Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 08:00 -15:00 και στο τηλ. 26553-60335 και η εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης.
 
Πηγή : www.konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου