Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Τέσσερις (4) θέσεις εργασίας οχτάμηνης διάρκειας στο Δήμο Κόνιτσας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κόνιτσας, που εδρεύει στην Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων.

Ειδικότητα : ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (για την υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης)
Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες
Αριθμός ατόμων : 1

Ειδικότητα : ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων
Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες
Αριθμός ατόμων : 1

Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών/τριών (για την υπηρεσία καθαριότητας)
Διάρκεια σύμβασης : 8 μήνες
Αριθμός ατόμων : 2

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ : ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πηγή : www.konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου