Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Τα επίσημα στοιχεία απογραφής για το 2011 στον δήμο Κόνιτσας


Στις 336.856 ανέρχεται ο αριθμός των Ηπειρωτών που ζούνε στην Ήπειρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι αριθμός των Ηπειρωτών σε σχέση με το 2001 μειώθηκε κατά περίπου 22.000.
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα.
Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους (πού ζουν μόνιμα το τελευταίο 12μηνο) εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Ιωάννινα) 336.856

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Έδρα: Ιωάννινα) 167.901

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6.362

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4.632
Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης 2.942
Κόνιτσα, 2.942

Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 29
Αγία Βαρβάρα, 17
Πυξαριά, 12

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 220
Αγία Παρασκευή, 220

Τοπική Κοινότητα Αετοπέτρας Κονίτσης 124
Αετοπέτρα, 124

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 45
Αηδονοχώριον, 45

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου 44
Αμάραντος, 44
Λουτρά, 0

Τοπική Κοινότητα Αρμάτων 30
Άρματα, 30

Τοπική Κοινότητα Γαναδιού 32
Γαναδιόν, 32

Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 75
Ελεύθερον, 75

Τοπική Κοινότητα Εξοχής 41
Εξοχή, 29
Τράπεζα, 12

Τοπική Κοινότητα Ηλιορράχης 112
Ηλιορράχη, 112

Τοπική Κοινότητα Καβασίλων 37
Καβάσιλα, 37

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 154
Καλλιθέα, 154

Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιάς 136
Καλύβια, 125
Κλειδωνιά, 11

Τοπική Κοινότητα Μαζίου 187
Μάζιον, 187

Τοπική Κοινότητα Μελισσόπετρας 41
Καλόβρυση, 10
Μελισσόπετρα, 31

Τοπική Κοινότητα Μολίστης 23
Μόλιστα, 23

Τοπική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου 43
Μολυβδοσκέπαστος, 43

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου 17
Μοναστήριον, 17

Τοπική Κοινότητα Νικάνορος 38
Νικάνωρ, 38

Τοπική Κοινότητα Πάδων 31
Πάδες, 31

Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελλίου 45
Παλαιοσέλλιον, 45

Τοπική Κοινότητα Πηγής 101
Πηγή, 101

Τοπική Κοινότητα Πουρνιάς 35
Πουρνιά, 35

Τοπική Κοινότητα Πύργου 50
Πύργος, 50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 930
Τοπική Κοινότητα Ασημοχωρίου 42
Ασημοχώριον, 42

Τοπική Κοινότητα Βούρμπιανης 68
Βούρμπιανη, 68

Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου 29
Γοργοπόταμος, 29

Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής 103
Δροσοπηγή, 103

Τοπική Κοινότητα Καστανέας 79
Καστανέα, 79

Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου 153
Κεφαλοχώρι, 153

Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας 124
Λαγκάδα, 124

Τοπική Κοινότητα Οξυάς 51
Θεοτόκος, 33
Οξυά, 18

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 50
Πλαγιά, 50

Τοπική Κοινότητα Πληκατίου 70
Πληκάτιον, 70

Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης 119
Πυρσόγιαννη, 119

Τοπική Κοινότητα Χιονάδων 42
Χιονάδες, 42

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ 432
Τοπική Κοινότητα Αετομηλίτσης 432
Αετομηλίτσα, 432

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 278
Τοπική Κοινότητα Διστράτου 278
Δίστρατον, 278

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ 90
Τοπική Κοινότητα Φούρκας 90
Φούρκα, 90

Πηγή: www.e-konitsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου